ГРАДЕЖНИ МАТЕРИЈАЛИ

ГРАДЕЖНИ МАТЕРИЈАЛИ

Бетонско железо | Блокови | Фрадежна опрема | Керамиди и покривки | Оџаци | Песок цемент усјемел

ФАСАДИ И ВНАТРЕШНО УРЕДУВАЊЕ

ФАСАДИ И ВНАТРЕШНО УРЕДУВАЊЕ

ХИДРОИЗОЛАЦИЈА

ХИДРОИЗОЛАЦИЈА

ТЕРМО ИЗОЛАЦИЈА

ТЕРМО ИЗОЛАЦИЈА

ПЕЛЕТИ

A1 класа букови палети
TOMO PELLET

ДЕКОРАТИВНИ КАМЕЊА

ДЕКОРАТИВНИ КАМЕЊА

Димензии | пакување |
начин на декорирање на дврони места

Каталог

Превземете го најновиот каталог

Превземи

ЕКО кредит за ЕКО дом

Потрошувачки кредити за енергетска ефикасност во рамки на проектот Western Balkans Green Economy Investments (GEFF) на ЕБОР.

GEFF во Македонија е дел од Програмата за финансирање на зелена економија во Западен Балкан со која Европската банка за обнова и развој (ЕБОР) обезбедува и поддржува инвестиции во зелена Економија.

Искористете ги поволностите со наменските ЕКО кредити за унапредување на енергетската ефикасност во Вашите домаќинства.

Успешно имплементирани и потврдени проекти се прифатливи за инвестициски грантови од 15% до 20% од инвестиционата вредност.

Брендови