ГРАДЕЖНИ МАТЕРИЈАЛИ

ГРАДЕЖНИ МАТЕРИЈАЛИ

Бетонско железо | Блокови | Фрадежна опрема | Керамиди и покривки | Оџаци | Песок цемент усјемел

ФАСАДИ И ВНАТРЕШНО УРЕДУВАЊЕ

ФАСАДИ И ВНАТРЕШНО УРЕДУВАЊЕ

ХИДРОИЗОЛАЦИЈА

ХИДРОИЗОЛАЦИЈА

ТЕРМО ИЗОЛАЦИЈА

ТЕРМО ИЗОЛАЦИЈА

ПЕЧКИ НА ПЕЛЕТИ И ОГРЕВ

ПЕЧКИ НА ПЕЛЕТИ И ОГРЕВ

Ecospar печки
Високо квалитетни пелети за огрев

Каталог

Превземете го најновиот каталог

Превземи

ЕКО кредит за ЕКО дом

Потрошувачки кредити за енергетска ефикасност во рамки на проектот Western Balkans Green Economy Investments (GEFF) на ЕБОР.

GEFF во Македонија е дел од Програмата за финансирање на зелена економија во Западен Балкан со која Европската банка за обнова и развој (ЕБОР) обезбедува и поддржува инвестиции во зелена Економија.

Искористете ги поволностите со наменските ЕКО кредити за унапредување на енергетската ефикасност во Вашите домаќинства.

Успешно имплементирани и потврдени проекти се прифатливи за инвестициски грантови од 15% до 20% од инвестиционата вредност.

Брендови