Декоративни камчиња во најразлична големина

1-2cm

4-6cm

2-4cm

6-10cm