Контакт

Контактирајте со Нас преку телефонскиот број, контакт сервисот или на нашата адреса

Адреса

Александар Македонски 120 7500, Прилеп Македонија

Телефон

+389 75 208 979

Електронска пошта

kontakt@garogradba.mk