Контакт

Контактирајте со Нас преку телефонскиот број, контакт сервисот или на нашата адреса

  Адреса

  Александар Македонски 120 7500, Прилеп Македонија

  Телефон

  +389 75 208 979

  Електронска пошта

  kontakt@garogradba.mk